Stavebná zrážková daň v Nemecku2024-05-07T13:42:06+02:00

Stavebná zrážková daň v Nemecku

Stavebná zrážková daň v Nemecku tvorí špeciálny druh dani z prijmu a týka sa každého podnikateľa v nemeckom stavebníctve. Pre každého objednávateľa stavebných prác – bez ohľadu na národnosť či sídlo spoločnosti – je dôležité zabezpečenie povinnosti spojených so stavebnou zrážkovou daňou, ak sa chce vyhnúť chybám, priestupkom zákona a vysokým pokutám zo strany nemeckej finančnej správy.
Správne a včasné zabezpečenie daňových povinností spojených so stavebnou zrážkovou daňou vyžaduje mimoriadne znalosti a kompetencie daňového poradcu. Spoľahnite sa na nás ako na skúseného odborníka pri zabezpečení vašich daňových povinností v Nemecku. Sme tu, aby sme vám umožnili sústrediť sa na rozvoj vášho podnikania, zatiaľ čo my sa postaráme o daňové aspekty.

Prečo by sme mali byť Vaši partneri v oblasti stavebnej zrážkovej dane v Nemecku?

Pomáhame slovenským firmám už viac ako 10 rokov

Priame zastúpenie a kancelária v Nemecku

Disponujeme všetkými oprávneniami pre nemecké úrady

Dokonalá znalosť legislatívy

Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, povinnosť mať platné povolenie Freistellung (oslobodenie od zrážkovej dane) sa vzťahuje na všetkých v reťazci prác a faktúr, ktoré súvisia so stavebnými prácami na území Nemecka.
Áno, po skončení kalendárneho roka a splnení podmienok zo strany daňového úradu je možné vyžiadať zrážkovú daň naspäť v plnej výške.
Nemecké daňové číslo sa žiada na nemeckom daňovom úrade na základe daňovej registrácie. Ideálne je vybaviť si ho spolu so žiadosťou o Freistellung ešte pred prvou fakturáciou.
Nárok na rodinné prídavky sa môže uplatniť iba v prípade , že ste v Nemecku sociálne poistený zamestnanec alebo živnostník.

Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.

Stavebné práce zväčša podliehajú DPH v tej krajine, kde sa nehnuteľnosť či pozemok nachádza. Stavebné práce na území Nemecka podliehajú preto vždy nemeckej DPH (19%). Slovensky zákon (=oslobodenie od DPH na základe tržby pod cca. 50 000 €) je ale v Nemecku nerelevantný. Slovensky podnikateľ ani nemá možnosť sa podľa nemeckého zákona oslobodiť od nemeckej DPH (tržba menšia ako 22 000 €). V končenom dôsledku podliehajú služby každého slovenského stavebného podnikateľa nemeckej DPH.
Ak fakturujete nemeckému podnikateľovi (hoci aj pre jeho súkromné účely), platí vždy prenos daňovej povinnosti na objednávateľa (tzv. Reverse charge). Žiadajte si predložiť nemecké IČ DPH.
Ak fakturujete (nemeckej) súkromnej osobe (=nepodnikateľovi), musíte na služby pridať DPH 19% a následne ju odviesť na nemecký daňový úrad.
Fakturácia s poznámkou „som neplatca DPH“ podľa slovenského zákona nie je správna.

BLOG

Go to Top