DPH v Nemecku2024-05-07T13:39:02+02:00

DPH v Nemecku

Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných daňových služieb pre slovenské podniky, ktoré pôsobia v Nemecku. S dlhoročným skúseným tímom odborníkov v oblasti nemeckého daňového práva sme pripravení ponúknuť vám odborné a efektívne riešenia pre vaše daňové potreby v Nemecku.

Naším cieľom je poskytnúť nielen daňovú istotu, ale aj optimalizovať vaše daňové procesy. S tímom, ktorý rozumie nemeckému daňovému systému a miestnemu daňovému prostrediu, sa zameriavame na individuálny prístup k vašim špecifickým podnikateľským výzvam.

Naši odborníci disponujú plnomocenstvom na komunikáciu s nemeckými daňovými orgánmi, čo zabezpečuje, že vaše podnikanie bude v súlade s najnovšími legislatívnymi normami. Od správy daní až po optimalizáciu daňových procesov sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť úspech vo vašom podnikaní v Nemecku.

Dôverujte nám ako skúsenému partnerovi pri spravovaní daňových záležitostí vo vašom biznise v Nemecku. Naša misia je zabezpečiť, aby ste sa mohli plne sústrediť na rozvoj vášho podnikania, zatiaľ čo my sa postaráme o všetky aspekty daňových povinností.

Prečo by sme mali byť Vaši partneri v oblasti DPH v Nemecku?

Pomáhame slovenským firmám už viac ako 10 rokov

Priame zastúpenie a kancelária v Nemecku

Disponujeme všetkými oprávneniami pre nemecké úrady

Dokonalá znalosť legislatívy

Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, po skončení kalendárneho roka a splnení podmienok zo strany daňového úradu je možné vyžiadať zrážkovú daň naspäť v plnej výške.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vám môže vzniknúť pri vzniku stálej prevádzky na niektorom z vašich stavenísk (podmienkou je prekročenie 12 mesiacov na jednom stavenisku).
Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.
Stavebné práce zväčša podliehajú DPH v tej krajine, kde sa nehnuteľnosť či pozemok nachádza. Stavebné práce na území Nemecka podliehajú preto vždy nemeckej DPH (19%). Slovensky zákon (=oslobodenie od DPH na základe tržby pod cca. 50 000 €) je ale v Nemecku nerelevantný. Slovensky podnikateľ ani nemá možnosť sa podľa nemeckého zákona oslobodiť od nemeckej DPH (tržba menšia ako 22 000 €). V končenom dôsledku podliehajú služby každého slovenského stavebného podnikateľa nemeckej DPH.
Ak fakturujete nemeckému podnikateľovi (hoci aj pre jeho súkromné účely), platí vždy prenos daňovej povinnosti na objednávateľa (tzv. Reverse charge). Žiadajte si predložiť nemecké IČ DPH.
Ak fakturujete (nemeckej) súkromnej osobe (=nepodnikateľovi), musíte na služby pridať DPH 19% a následne ju odviesť na nemecký daňový úrad.
Fakturácia s poznámkou „som neplatca DPH“ podľa slovenského zákona nie je správna.

BLOG

Go to Top