Pokuty za oneskorené podanie výkazov k zrážkovej dani z praxe

Za nesplnenie povinnosti vašej spoločnosti môžete prísť o nemalé financie. Pokuty sa môžu vyšplhať až na desiatky tisíc eur. Ako sa im vyhnete?
Zákonom k modernizácii zdaňovacieho systému bolo od 1. 1. 2019 upravené znenie zákona § 152 AO (daňového kódu) k výške pokút za oneskorené podanie daňových priznaní a daňových výkazov.
V prípadoch stavebnej zrážkovej dane je zákonom určená pokuta za oneskorené podanie výkazu. V týchto prípadoch daňový úrad nepozná zľutovanie. 

Ako sa meria pokuta v Nemecku

Za každý začatý mesiac oneskorenia je vyrubená pokuta zo strany daňového úradu vo výške 0,25 % stanovenej zrážkovej dane za daný mesiac, minimálne však 10 eur za každý začatý mesiac oneskorenia.
Daňový úrad neakceptuje žiadne dôvody pre oneskorenie, ak nie sú skutočne oprávnené. Môže ísť napríklad o vážnu chorobu. Oneskorenie z dôvodu nevedomosti daňový úrad zásadne neakceptuje.
Výkaz stavebnej zrážkovej dane musíte ako objednávateľ stavebnej služby za svojho subdodávateľa odvádzať z fakturačnej sumy uhradenej v danom mesiaci do 10. dňa nasledovného mesiaca, a to vo výške 15 % z fakturačnej sumy, navýšenej o nemeckú DPH.
Táto lehota sa nedá predĺžiť. Výkazy sa do konca 2024 posielajú ešte v papierovej podobe, od roku 2025 elektronicky, čo celý proces urýchli.

Tip: pozrite si informácie k nemeckej zrážkovej dani 

Príklad pokuty z praxe

Slovenská s.r.o. vykonávala od roku 2022 v Nemecku stavebné práce, ktoré zverila 10 subdodávateľom. Po daňovej kontrole nemeckého objednávateľa bolo zistené, že živnostníci slovenskej s.r.o. nemali od začiatku prác platné Freistellung (= oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) a slovenská s.r.o. za nich ani neodvádzala stavebnú zrážkovú daň.

Nemecký daňový úrad nevyzýva písomne daňové subjekty k podaniu výkazov k zrážkovej dani, nakoľko každý daňový subjekt by si mal byť svojich povinností vedomý sám. Môže sa stať, že sa urobí priamo daňový odhad k zrážkovej dani, ktorý je zväčša vyšší ako skutočná daň.

V prípadoch, že si je daňový úrad istý povinnosťou slovenskej s.r.o k podávaniu výkazov k zrážkovej dani, zaháji priamo trestné stíhanie voči slovenskej s.r.o kvôli daňovým únikom. V Nemecku ide o trestný čin, za ktorý môže dostať konateľ trest odňatia slobody. Konateľ totiž ručí osobne za určité daňové povinnosti. Výkazy k zrážkovej dani je aj napriek tomu potrebné podať.

Na základe výzvy nemeckého daňového úradu slovenská s.r.o. do 10. 6. 2024 dodala výkazy za január 2022 až máj 2024 pre všetkých 10 subdodávateľov. Zrážkovú daň samotnú musela zaplatiť z vlastného vrecka, keďže pri úhrade faktúr subdodávateľom nestrhávala z fakturačnej sumy.

Ako sa počíta výška pokuty za oneskorené podanie výkazov?

Výkaz za mesiac január 2022 mal byť zaslaný na daňový úrad k 10.2.2022, avšak bol dodaný k 10.6.2024 s oneskorením o 28 mesiacov. Ak dôjde k oneskoreniu podania výkazu, daňový úrad vyrúbe za každý mesiac oneskorenia pokutu minimálne vo výške 10 eur. Znamená to pokutu vo výške minimálne 280 eur len za január 2022 na jedného subdodávateľa. Pri 10 subdodávateľoch ide o čiastku 2.800 eur len za mesiac január 2022.
Výkaz za mesiac február 2022 mal byť dodaný k 10.3.2022, namiesto toho bol dodaný 10.6.2024 s oneskorením o 27 mesiacov, čo znamená pokutu vo výške 2.700 eur za všetkých subdodávateľov.

Jan 22 2.800,00€
Feb 22  2.700,00€
Mrz 22  2.600,00€
Apr 22 2.500,00€
Mai 22 2.400,00€
Jun 22 2.300,00€
Jul 22 2.200,00€
Aug 22 2.100,00€
Sep 22 2.000,00€
Okt 22 1.900,00€
Nov 22 1.800,00€
Dez 22 1.700,00€
Jan 23 1.600,00€
Feb 23 1.500,00€
Mrz 23 1.400,00€
Apr 23 1.300,00€
Mai 23 1.200,00€
Jun 23 1.100,00€
Jul 23 1.000,00€
Aug 23 900,00€
Sep 23 800,00€
Okt 23 700,00€
Nov 23 600,00€
Dez 23 500,00€
Jan 24 400,00€
Feb 24 300,00€
Mrz 24 200,00€
Apr 24 100,00€
Mai 24 0,00€
40.600,00€

Za všetky mesiace oneskorenia bol teda daňový úrad oprávnený vyrubiť pokutu vo výške spolu 40 600 eur. Nezabúdajte ešte na úhradu zrážkovej dane samotnej.

Financie pre Nemecko vymáha Slovensko

Je už bežné, ze nemecký daňový úrad si “predlžuje” svoje právomoci v rámci EÚ. Funkciu exekútora v prípade neuhradených pokut či daní preberá slovenský daňový úrad.
Nepodceňujte zákon k stavebnej zrážkovej dani. Táto daň vás v Nemecku v prípade daňovej kontroly môže vyjsť dokonca najdrahšie zo všetkých druhov daní.
Takéto extrémne vysoké pokuty zo strany nemeckej finančnej správy môžu mať veľmi negatívne finančné následky pre váš podnik. Zlá správa je, že sa im nedá vyhnúť. V kominácii s krátkymi lehotami k podaniu výkazov zrážkovej dani môžu byť následky týchto pokút pre váš podnik likvidačné.

Ako nedostať v Nemecku pokutu

Majte zabezpečeného každého subdodávateľa oslobodením od stavebnej zrážkovej dane, a to hneď od počiatku stavebných prác.
Nepodceňujte tento zákon, ak ste tak nespravili, vykážte čo najskôr spätne zatiaľ nedeklarovanú stavebnú zrážkovú daň.
Spolupracujte s Mokrohs Tax Consulting. U nás ste v kompetentných rukách, rýchlo a v stanovenom termíne sa postaráme výkazy zrážkovej dani aj o zabezpečenie oslobodenia od tejto dane pre vašich subdodávateľov. Dbajte na to, že vy ako objednávateľ služby ručíte za správnosť a dochvíľnosť týchto výkazov a tiež nesiete finančné následky.

Slovenský konateľ v Nemecku

Ako konateľ slovenskej s. r. o. ručíte za platenie niekoľkých daní: DPH, stavebnú zrážkovú daň, ale aj daň zo mzdy. Ak máte subdodávateľov, máte zodpovednosť za nemeckú DPH a stavebnú zrážkovú daň. 

Stavebná zrážková daň je v hodnote 15 % z platby objednávateľa pre dodávateľa. Za určitých podmienok ju však platiť nemusíte. Ide o prípad, keď je váš subdodávateľ oslobodený od stavebnej zrážkovej dane prostredníctvom Freistellung. 

Ako konateľ ručíte aj za odvádzanie dane zo mzdy v Nemecku u vašich zamestnancov.