Stavebná zrážková daň v praxi

Bauabzugsteuer, teda stavebná zrážková daň. Týka sa aj vás? Kedy vám hrozí pokuta a aké sú vaše povinnosti vyplývajúce z podnikania? Pomôže vám Freistellung.

Za zrážkovú daň ručí vždy objednávateľ služby. Nemusí to však byť len nemecká spoločnosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na slovenského objednávateľa služby.
Dávajte si pozor na dodržanie termínov. Za každý mesiac oneskorenia výkazu totiž musí objednávateľ zaplatiť pokutu minimálne 10 eur.

Čo je to Freistellung?

Niekedy nájdete tento výraz aj ako “Freistellungsbescheinigung”. Na oslobodenie od zrážkovej dane vašich subdodávateľov slúži práve Freistellung. Ak nie je váš subdodávateľ od tejto dane oslobodený, ste ako objednávateľ služby zo zákona povinný odvádzať 17,85 % z fakturačnej sumy subdodávateľa, navýšenej o 19 % nemeckú DPH. Teda zaplatíte subdodávateľovi čiastku ukrátenú o takmer 18 %.

Lehota k výkazu zrážkovej dani je vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca od úhrady faktúry. Za každý mesiac oneskorenia výkazu totiž musí objednávateľ zaplatiť pokutu minimálne 10 eur.

Príklad:
Ak vykážete k 10. februáru 2024 za jedného subdodávateľa zrážkovú daň za celý rok 2023, rátajte s vyrubenou pokutou vo výške minimánle 780 eur. Pri 4 subdodávateľoch ide o pokutu až 3 120 eur.

Zabezpečenie stavebnej zrážkovej dane v Nemecku

Ak ste v minulosti nemali Freistellung a bola vám strhnutá zrážková daň, môžete túto daň získať naspäť. O vrátenie nemeckej zrážkovej dane môžete požiadať po skončení kalendárneho roka. Vybavenie žiadosti trvá v priemere od 2 do 6 mesiacov. Obráťte sa na Mokrohs Tax Consulting, ktorá vám zabezpečí:

  • včasnú prípravu výkazu k zrážkovej dani (v nemčine Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen) s výpočtom dane
  • podklady slúžiace k úhrade zrážkovej dani
  • zabezpečenie vrátenia zrážkovej dane subdodávateľovi po skončení kalendárneho roka, pokiaľ nemáte žiadne podlžnosti voči daňovému úradu
  • odstúpenie vratky zrážkovej dane na objednávateľa
  • podanie a vysporiadanie zrážkovej dane aj za predchádzajúce roky

Zverte svoje podnikanie do rúk odborníkov

Spoločnosť Mokrohs Tax Consulting pôsobí v oblasti daňového poradenstva v Nemecku a na Slovensku už po dlhé roky. Ponúkame komplexné efektívne a nebyrokratické riešenia. Takmer všetko vybavíte rýchlo a máte k dispozícii online. Mokrohs Tax Consulting má pobočky na Slovensku aj v Nemecku.