Poradenstvo pre slovenské a české stavebné firmy v Nemecku2024-05-07T13:41:34+02:00

Poradenstvo pre slovenské a české stavebné firmy v Nemecku

Zameriavame sa na poskytovanie komplexného daňového poradenstva pre slovenské a české stavebné firmy expandujúce v Nemecku. S dlhoročným pôsobením priamo v nemeckom prostredí sa špecializujeme na efektívne riešenia pre vaše daňové potreby.

Naša služba je navrhnutá tak, aby vám poskytla nielen daňovú istotu, ale aj optimalizáciu vašich daňových procesov. S našimi odborníkmi, ktorí dokonale poznajú nemecký daňový systém a špecifiká stavebného sektora, vám garantujeme individuálny prístup k vašim špecifickým výzvam.

Vďaka plnomocenstvu k oficiálnemu zastúpeniu Vás voči nemeckej finančnej správe a prenosu komunikácie s nemeckými úradmi na nás zabezpečíme, aby vaše podnikanie bolo v súlade s najnovšími legislatívnymi normami. Od správy dane až po optimalizáciu procesov, sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť úspech v nemeckom stavebnom odvetví.

Spoľahnite sa na nás ako na skúseného partnera pri budovaní vášho podnikania v Nemecku. Sme tu, aby sme vám umožnili sústrediť sa na rozvoj vášho podnikania, zatiaľ čo my sa postaráme o daňové aspekty.

Prečo by sme mali byť Vaši partneri v oblasti poradenstva pre slovenské a české stavebné firmy v Nemecku?

Pomáhame slovenským firmám už viac ako 10 rokov

Priame zastúpenie a kancelária v Nemecku

Disponujeme všetkými oprávneniami pre nemecké úrady

Dokonalá znalosť legislatívy

Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, po skončení kalendárneho roka a splnení podmienok zo strany daňového úradu je možné vyžiadať zrážkovú daň naspäť v plnej výške.
Nemecké daňové číslo sa žiada na nemeckom daňovom úrade na základe daňovej registrácie. Ideálne je vybaviť si ho spolu so žiadosťou o Freistellung ešte pred prvou fakturáciou.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vám môže vzniknúť pri vzniku stálej prevádzky na niektorom z vašich stavenísk (podmienkou je prekročenie 12 mesiacov na jednom stavenisku).
Nárok na rodinné prídavky sa môže uplatniť iba v prípade , že ste v Nemecku sociálne poistený zamestnanec alebo živnostník.
Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.
Ak fakturujete nemeckému podnikateľovi (hoci aj pre jeho súkromné účely), platí vždy prenos daňovej povinnosti na objednávateľa (tzv. Reverse charge). Žiadajte si predložiť nemecké IČ DPH.
Ak fakturujete (nemeckej) súkromnej osobe (=nepodnikateľovi), musíte na služby pridať DPH 19% a následne ju odviesť na nemecký daňový úrad.
Fakturácia s poznámkou „som neplatca DPH“ podľa slovenského zákona nie je správna.

Tento dokument určuje, kde bude zamestnanec/SZČO sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Vydáva ho Sociálna poisťovňa a žiadať oň treba v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom za prácou.

BLOG

Go to Top