Nemecké daňové priznania2024-05-07T13:41:04+02:00

Nemecké daňové priznania

Naša spoločnosť môže byť vaším spoľahlivým partnerom v oblasti spracovania nemeckých daňových priznaní s dôrazom na potreby slovenských stavebných firiem v Nemecku. S našou odbornosťou a niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti nemeckých daňových predpisov sme pripravení poskytnúť vám komplexné a presné riešenia pre správne vykazovanie daní v súlade s platnými právnymi predpismi.

Nemecké daňové priznanie skoncipujeme tak, aby vám prinieslo nielen daňovú istotu, ale aj optimalizáciu vášho daňového zaťaženia. S hĺbkou porozumenia nemeckého daňového systému a jeho špecifík, sme pripravení ponúknuť individuálny prístup.

Ochotne vám spracujeme vaše daňové priznania v súlade s aktuálnymi nemeckými legislatívnymi požiadavkami. Máme plnomocenstvo na komunikáciu s nemeckými daňovými orgánmi, čo zabezpečuje, že vaše daňové záležitosti budú riadne, včas a efektívne vybavené.
Plná moc sa nevzťahuje len na komunikáciu s daňovým úradom. Pre všetky poradenské služby preberáme zodpovednosť a garantujeme správnosť. Na škody spôsobené nesprávnym poradenstvom sme poistení do výšky odškodného až 1 milión €.

Dôverujte nám ako partnerovi, ktorý vám pomôže správne vyplniť a podať vaše daňové priznania v Nemecku. S nami môžete mať istotu, že vaše daňové záležitosti sú v profesionálnych rukách, a vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie bez obáv o daňové povinnosti.

Prečo by sme mali byť Vaši partneri v oblasti daňového priznania v Nemecku?

Pomáhame slovenským firmám už viac ako 10 rokov

Priame zastúpenie a kancelária v Nemecku

Disponujeme všetkými oprávneniami pre nemecké úrady

Dokonalá znalosť legislatívy

Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, po skončení kalendárneho roka a splnení podmienok zo strany daňového úradu je možné vyžiadať zrážkovú daň naspäť v plnej výške.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vám môže vzniknúť pri vzniku stálej prevádzky na niektorom z vašich stavenísk (podmienkou je prekročenie 12 mesiacov na jednom stavenisku).
Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.
Stavebné práce zväčša podliehajú DPH v tej krajine, kde sa nehnuteľnosť či pozemok nachádza. Stavebné práce na území Nemecka podliehajú preto vždy nemeckej DPH (19%). Slovensky zákon (=oslobodenie od DPH na základe tržby pod cca. 50 000 €) je ale v Nemecku nerelevantný. Slovensky podnikateľ ani nemá možnosť sa podľa nemeckého zákona oslobodiť od nemeckej DPH (tržba menšia ako 22 000 €). V končenom dôsledku podliehajú služby každého slovenského stavebného podnikateľa nemeckej DPH.

BLOG

Go to Top