Finančné a mzdové účtovníctvo2024-05-07T13:40:32+02:00

Finančné a mzdové účtovníctvo

Naša spoločnosť poskytuje špičkové služby v oblasti finančného a mzdového účtovníctva pre slovenské stavebné firmy, ktoré rozvíjajú svoju činnosť v Nemecku. Sústreďujeme sa na poskytovanie komplexných riešení, ktoré vám umožňujú efektívne riadenie finančných tokov a mzdy v súlade s nemeckými daňovými a pracovnými predpismi.

Naši skúsení účtovníci disponujú hlbokým pochopením nemeckých daňových a mzdových predpisov a sú pripravení poskytnúť vám presné a aktuálne informácie.

S tímom odborníkov Mokrohs Tax Consulting môžete očakávať nielen účinnú správu finančných prostriedkov a mzdových procesov, ale aj individuálny prístup k riešeniu špecifických výziev, ktorým čelíte v stavebníctve v Nemecku.

Dôverujte nám ako spoľahlivému partnerovi pre finančné a mzdové účtovníctvo, pričom zohľadňujeme špecifiká slovenských stavebných firiem pôsobiacich v Nemecku. Našou prioritou je umožniť vám úspešne riadiť vaše financie a mzdy, zatiaľ čo my sa postaráme o všetky aspekty účtovníctva podľa platných predpisov.

Prečo by sme mali byť Vaši partneri v oblasti finančného a mzdového účtovníctva?

Pomáhame slovenským firmám už viac ako 10 rokov

Priame zastúpenie a kancelária v Nemecku

Disponujeme všetkými oprávneniami pre nemecké úrady

Dokonalá znalosť legislatívy

Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, povinnosť mať platné povolenie Freistellung (oslobodenie od zrážkovej dane) sa vzťahuje na všetkých v reťazci prác a faktúr, ktoré súvisia so stavebnými prácami na území Nemecka.
Áno, po skončení kalendárneho roka a splnení podmienok zo strany daňového úradu je možné vyžiadať zrážkovú daň naspäť v plnej výške.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vám môže vzniknúť pri vzniku stálej prevádzky na niektorom z vašich stavenísk (podmienkou je prekročenie 12 mesiacov na jednom stavenisku).
Ak sa konateľ zdržiava prevažne pracovne v Nemecku, dostáva sa spoločnosť do rizika, že jej konateľ vytvorí v Nemecku tzv. „prevádzku vedenia“ spoločnosti a spoločnosť sa dostane do neobmedzenej daňovej povinnosti k dani z príjmu. To je vždy vtedy, keď sa o dennom, bežnom obchodovaní spoločnosti rozhoduje z Nemecka.

Ak nie je konateľ zamestnaný na pracovnú zmluvu a nepoberá plat, ktorý podlieha zdaneniu a sociálnemu poisteniu, sociálna poisťovňa mu nevystaví potvrdenie A1, ktoré je nutné na preukázanie sa pri kontrole nemeckou sociálnou poisťovňou.

Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.
Stavebné práce zväčša podliehajú DPH v tej krajine, kde sa nehnuteľnosť či pozemok nachádza. Stavebné práce na území Nemecka podliehajú preto vždy nemeckej DPH (19%). Slovensky zákon (=oslobodenie od DPH na základe tržby pod cca. 50 000 €) je ale v Nemecku nerelevantný. Slovensky podnikateľ ani nemá možnosť sa podľa nemeckého zákona oslobodiť od nemeckej DPH (tržba menšia ako 22 000 €). V končenom dôsledku podliehajú služby každého slovenského stavebného podnikateľa nemeckej DPH.
Ak fakturujete nemeckému podnikateľovi (hoci aj pre jeho súkromné účely), platí vždy prenos daňovej povinnosti na objednávateľa (tzv. Reverse charge). Žiadajte si predložiť nemecké IČ DPH.
Ak fakturujete (nemeckej) súkromnej osobe (=nepodnikateľovi), musíte na služby pridať DPH 19% a následne ju odviesť na nemecký daňový úrad.
Fakturácia s poznámkou „som neplatca DPH“ podľa slovenského zákona nie je správna.
Tento dokument určuje, kde bude zamestnanec/SZČO sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Vydáva ho Sociálna poisťovňa a žiadať oň treba v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom za prácou.

BLOG

Go to Top