Mokrohs Tax Consulting

Komplexné riešenia v oblasti NEMECKÝCH daní a účtovníctva

NEMUSÍTE SA V ZLOŽITEJ A RÝCHLO SA MENIACEJ OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ VYZNAŤ. PONÚKAME VÁM INDIVIDUÁLNE A KOMPLEXNÉ PORADENSTVO – NAŠE RIEŠENIA SÚ NEBYROKRATICKÉ A ORIENTUJÚ SA NA VÝSLEDKY, S KTORÝMI BUDETE SPOKOJNÍ. NÁŠ TÍM PRACUJE S NASADENÍM A ZAUJÍMA HO NAJMÄ RIEŠENIE PROBLÉMU. VŠETKO ROBÍME ČO NAJEFEKTÍVNEJŠIE A POKIAĽ MOŽNO ONLINE – BEZ ZBYTOČNÝCH STRETNUTÍ, PAPIEROV A STAROSTÍ – S OHĽADOM NA VÁŠ DRAHÝ ČAS I ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. VYBERTE SI PORADENSTVO A OSOBNÚ KOMPLEXNÚ PODPORU OD NÁS A ZÍSKATE TOHO NAJLEPŠIEHO PARTNERA VO VŠETKÝCH OTÁZKACH TÝKAJÚCICH SA DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA.

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY V POBOČKÁCH NA SLOVENSKU A NEMECKU

Služby

DIGITÁLNA KANCELÁRIA

Pracujeme výhradne so softvérom DATEV-ASP. Vaše údaje sú bezpečne uložené v dátovom centre DATEV.

Účtovníctvo a vyhodnotenia, ako aj daňové priznania pripravujeme výlučne digitálne a sú vám k dispozícii na kontrolu a schválenie online prostredníctvom portálu DATEV. Podnikatelia používajú na digitálnu komunikáciu s nami DATEV Unternehmen Online, zamestnanci a ostatní daňovníci DATEV meine Steuern.

Naše poplatky vychádzajú z aktuálne platnej vyhlášky o odmeňovaní daňových poradcov. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a jasnosť v oblasti ponúkaných služieb vám radi vypracujeme nezáväznú ponuku pre požadovanú službu.

 • Poradenstvo v súvislosti s daňami z príjmov a výnosov pre zamestnancov, živnostníkov a dôchodcov

 • Medzinárodné daňové poradenstvo pre zamestnancov a živnostníkov

 • Poradenstvo v súvislosti s nemeckou DPH (výkazy a ročné daňové priznania)

 • Poradenstvo v súvislosti so zrážkovou daňou v stavebníctve, žiadosti o osvedčenia o oslobodení od dane, prihlásenia / žiadosti o vrátenie zrážkovej dane v stavebníctve

 • Finančné a mzdové účtovníctvo

 • Vyhotovenie daňových priznaní a stanovenie ziskov

 • Poradenstvo pri začatí podnikania

 • Žiadosti o prídavky na deti, najmä pre zahraničných príjemcov
 • Podpora zahraničných daňovníkov v rôznych oblastiach ako napr. zdravotné poistenie, nemecké dôchodkové poistenie, spolková agentúra práce, poisťovne atď.

Dipl.-Kauffrau

Renata Mokrohs

Majiteľka firmy, daňová poradkyňa a odborná poradkyňa pre medzinárodné daňové právo.

Špecializujem sa na podporu:

 • súkromných osôb v oblasti dane z príjmov a medzinárodného zdaňovania
 • nemeckých živnostníkov
 • slovenských a českých živnostníkov a kapitálových spoločností (najmä v stavebníctve)
 • slovenských a českých osôb s nárokom na prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

Mgr.

Katarína Jančiarová

Vedúca kancelárie na Slovensku

Špecializujem sa na podporu:

 • slovenských a českých stavebných podnikateľov
 • slovenských a českých žiadateľov o prídavky na deti

Theresia Schmid

Daňová špecialistka

Špecializujem sa na vypracovanie:

 • nemeckého finančného a mzdového účtovníctva
 • nemeckých daňových priznaní pre súkromné osoby a živnostníkov
 • vypracovanie nemeckých ročných uzávierok

Iveta Tokarčíková

Daňová špecialistka

Špecializujem sa na vypracovanie:

 • nemeckých daňových priznaní pre súkromné osoby a živnostníkov
 • nemeckého finančného účtovníctva
 • vypracovanie nemeckých ročných uzávierok

Ing.

Veronika Kuzemková

Daňová asistentka

Špecializujem sa na:

 • podporu a poradenstvo pre slovenských a českých stavebných podnikateľov pracujúcich v Nemecku
 • prípravu slovenských daňových priznaní pre súkromné osoby a živnostnikov pracujúcich v Nemecku

SIEŤOVÝ PARTNER

Philipp Mokrohs

 • marketing a odbyt

VOĽNÉ MIESTA

DAŇOVÝ PORADCA (žena/ muž)

Hlavné zameranie

 • Poradenstvo pre (nemecké) kapitalové spoločnosti
 • Vyhotovenie ročných účtovných závierok kapitálových spoločností, zverejnenia v el. spolkovom vestníku a registri oznámení a registri transparentnosti
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Kontrola daňových priznaní a výpočet prebytku príjmov (výpočet príjmov a výdavkov)
 • Medzinárodné daňové právo
Možnosť práce na čiastočný / plný úväzok
85653 Aying

Kontakt

NEMECKO

Am Bahnhof 11
85653 Aying

+49 (0) 8095 798 4900
info@mokrohs-tax.com

SLOVENSKO

Ľ. Štúra 199
962 71 Dudince