Poradenstvo pre začínajúce stavebné spoločnosti na území Nemecka2024-05-07T13:42:33+02:00

Poradenstvo pre začínajúce stavebné spoločnosti na území Nemecka

Kto sa pred začatím stavebnej činnosti na území Nemecka dôkladne o jeho povinnostiach a právach informuje, je na správnej ceste k úspechu. Dlhodobo obstoja na nemeckom pracovnom trhu len také spoločnosti, ktoré majú od začiatku všetky daňové záležitosti zabezpečené, najideálnejšie nemeckým daňovým poradcom. Podľa zákona vás voči nemeckej finančnej správe smie oficiálne zastúpiť len nemecký daňový poradca. Cez neho prebieha prvotná daňová registrácia a nasledujúca komunikácia s daňovým úradom. Len fundovaný daňový poradca sa správne vyzná v komplexnej problematike medzinárodného daňového práva, ktorá sa týka aj vás, ak podnikáte so slovenskou/českou spoločnosťou na území iných členských krajín.

Nešetrite na nesprávnom konci a informujte sa ohľadom vašich povinností, rizík a práv v oblasti dane z príjmu, stavebnej zrážkovej dane a DPH v Nemecku. Našim cieľom je, aby ste vy dlhodobo obstáli na nemeckom trhu, zatiaľ čo my sa postaráme o všetky vaše aspekty daňových povinností od začiatku podnikania spoľahlivo, rýchlo, zrozumiteľne a s ľudským prístupom. S nami môžete mať istotu, že vaše daňové záležitosti sú v profesionálnych rukách, a vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie bez obáv o daňové povinnosti.

Prečo by sme mali byť Vaši partneri v oblasti poradenstva pre začínajúce stavebné firmy v Nemecku?

Pomáhame slovenským firmám už viac ako 10 rokov

Priame zastúpenie a kancelária v Nemecku

Disponujeme všetkými oprávneniami pre nemecké úrady

Dokonalá znalosť legislatívy

Najčastejšie otázky slovenských firiem pôsobiacich v Nemecku

Áno, povinnosť mať platné povolenie Freistellung (oslobodenie od zrážkovej dane) sa vzťahuje na všetkých v reťazci prác a faktúr, ktoré súvisia so stavebnými prácami na území Nemecka.
Nemecké daňové číslo sa žiada na nemeckom daňovom úrade na základe daňovej registrácie. Ideálne je vybaviť si ho spolu so žiadosťou o Freistellung ešte pred prvou fakturáciou.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vám môže vzniknúť pri vzniku stálej prevádzky na niektorom z vašich stavenísk (podmienkou je prekročenie 12 mesiacov na jednom stavenisku).
Ak sa konateľ zdržiava prevažne pracovne v Nemecku, dostáva sa spoločnosť do rizika, že jej konateľ vytvorí v Nemecku tzv. „prevádzku vedenia“ spoločnosti a spoločnosť sa dostane do neobmedzenej daňovej povinnosti k dani z príjmu. To je vždy vtedy, keď sa o dennom, bežnom obchodovaní spoločnosti rozhoduje z Nemecka.

Ak nie je konateľ zamestnaný na pracovnú zmluvu a nepoberá plat, ktorý podlieha zdaneniu a sociálnemu poisteniu, sociálna poisťovňa mu nevystaví potvrdenie A1, ktoré je nutné na preukázanie sa pri kontrole nemeckou sociálnou poisťovňou.

Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane) potrebuje nielen s.r.o., ale aj živnostník-konateľ, aj keď fakturuje svojej slovenskej s.r.o. T.z. zapojením ďalšieho subjektu do reťazca sa živnostník nevyhne zákonu o stavebnej zrážkovej dani.
S.r.o. v tejto konštalácii vzniká ešte aj povinnosť podávania nemeckých výkazov k DPH.

Ak fakturujete nemeckému podnikateľovi (hoci aj pre jeho súkromné účely), platí vždy prenos daňovej povinnosti na objednávateľa (tzv. Reverse charge). Žiadajte si predložiť nemecké IČ DPH.
Ak fakturujete (nemeckej) súkromnej osobe (=nepodnikateľovi), musíte na služby pridať DPH 19% a následne ju odviesť na nemecký daňový úrad.
Fakturácia s poznámkou „som neplatca DPH“ podľa slovenského zákona nie je správna.

Tento dokument určuje, kde bude zamestnanec/SZČO sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Vydáva ho Sociálna poisťovňa a žiadať oň treba v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom za prácou.

BLOG

Go to Top