Kontakt

Údaje podľa § 5 TM

Renata Mokrohs
MOKROHS TAX CONSULTING
Am Bahnhof 11
85653 Aying

Kontakt

Telefón: +49 8095 798 4900
Telefax: 089/15790219
E-Mail: info@mokrohs-tax.com

IČ DPH

Identifikačné číslo pre DPH podľa § 27 a (nemeckého) zákona o DPH:
DE307059423
SK1125985025

Úrad vykonávajúci dohľad

Komora daňových poradcov Mníchov
Steuerberaterkammer München
Nederlinger Straße 9
80638 München

https://www.steuerberaterkammer-muenchen.de/

OZNAČENIE PROFESIE A PROFESIJNÉ PRÁVNE USTANOVENIA

Označenie profesie:
Daňový poradca

Príslušná komora:
Komora daňových poradcov Mníchov / Steuerberaterkammer München
Nederlinger Straße 9
80638 München

Zákonné označenie profesie – daňová poradkyňa – bolo udelené v Spolkovej republike Nemecko (Hamburg).
Zákonné označenie profesie – odborná poradkyňa pre medzinárodné daňové právo – bolo udelené v Spolkovej republike Nemecko (Mníchov).

Platia nasledujúce profesijné právne ustanovenia:

  • Zákon o daňovom poradenstve SRN (StBerG)
  • Vykonávacie nariadenie k zákonu o daňovom poradenstve SRN (DVStB)
  • Profesijný poriadok pre daňových poradcov SRN (BOStB)
  • Nariadenie o odmenách daňových poradcov SRN (StBVV)

K nahliadnutiu na: https://www.bstbk.de/de/themen/­berufsrecht/steuerberatungsrecht

UROVNÁVANIE SPOROV V EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na online urovnávanie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie.

UROVNÁVANIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV / UNIVERZÁLNY ZMIEROVACÍ ORGÁN

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na zmierovacom konaní pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.