Podnikanie v Nemecku na slovenskú s.r.o.

Pre rozbehnutie biznisu v Nemecku si nemusíte zakladať nemeckú spoločnosť. Myslite však na vaše povinnosti k finančnej správe v Nemecku. Aj napriek tomu, že máte slovenskú spoločnosť a odvádzate dane na Slovensku.

Možnosť podnikania v Nemecku na slovenskú sročku využívajú spoločnosti najmä v montážnom a stavebnom odvetví.
Pokiaľ hrubo porušíte svoje povinnosti, ktoré máte vo funkcii konateľa, ako napríklad nepodanie alebo oneskorené podanie daňových výkazov a daňových priznaní, môžete byť obvinení z daňových únikov, a to je trestný čin. Neberte svoje povinnosti na ľahkú váhu. Najmä nie vtedy, keď si viete k daňovej problematike najať odborníka.

Práca v Nemecku so subdodávateľmi

Aké konateľovi vznikajú riziká a povinnosti? Ak si pre prácu objednávate ľudí alebo iné spoločnosti, vyplývajú z toho hneď dve povinnosti. Povinnosť registrovať sa na nemeckom daňovom úrade a podávať nemecké výkazy a daňové priznanie k nemeckej DPH.
Majte prehľad aj o svojom subdodávateľovi. Ak váš dodávateľ nemá Freistellung, teda nie je oslobodený od stavebnej zrážkovej dane, prechádza táto povinnosť na vás. V tom prípade by ste mali zadržiavať a odvádzať stavebnú zrážkovú daň na daňový úrad Chemnitz.

Vaši zamestnanci

Majte prehľad o pracovných cestách aj o čase, ktorý vaši zamestnanci strávia v Nemecku. Ak sú totiž vaši zamestnanci pracovne v Nemecku viac ako 183 dní, máte povinnosť dokladovať nemecké mzdové výkazy.

Daňové priznanie v Nemecku

Ak na svojom projekte pracujete viac ako rok, môže dôjsť k vytvoreniu fiktívnej stavebnej prevádzkarne v Nemecku a mali by ste podávať nemecké daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb. Okrem toho je povinné podávať daňové priznanie k tzv. živnostenkej dani (komunálna daň z príjmu). Ak máte zároveň projekty, ktoré prekračujú trvanie 12 mesiacov, musíte zdaňovať časť príjmu na Slovensku, časť príjmu v Nemecku.

Slovenský konateľ v Nemecku

Ako konateľ slovenskej s. R. o. ručíte za platenie niekoľkých daní: DPH, stavebnú zrážkovú daň, ale aj daň zo mzdy. Ak máte subdodávateľov, máte zodpovednosť za nemeckú DPH a stavebnú zrážkovú daň.
Stavebná zrážková daň je v hodnote 15 % z platby objednávateľa pre dodávateľa. Za určitých podmienok ju však platiť nemusíte. Ide o prípad, keď je váš subdodávateľ oslobodený od stavebnej zrážkovej dane prostredníctvom Freistellung.
Ako konateľ ručíte aj za odvádzanie dane zo mzdy v Nemecku u vašich zamestnancov.

Zverte svoje podnikanie do rúk odborníkov

Spoločnosť Mokrohs Tax Consulting pôsobí v oblasti daňového poradenstva v Nemecku a na Slovensku už po dlhé roky. Ponúkame komplexné efektívne a nebyrokratické riešenia. Takmer všetko vybavíte rýchlo a máte k dispozícii online. Mokrohs Tax Consulting má pobočky na Slovensku aj v Nemecku.